Junior Data Messenger - Werken bij de Belastingdienst (2023)

Vacatures

Junior Data Messenger - Werken bij de Belastingdienst (1)

Werken in een internationale omgeving waar je elke dag alles leert over digital messaging. Als Junior Datamanager bij Apeldoorn ga je dit doen: duiken in de wereld van XBRL en XML berichtspecificaties. Deze specificaties helpen bij het creëren van een goed berichtverwerkingsproces binnen de financiële en douaneadministratie, maar ook met externe softwareontwikkelaars. Een boeiende functie waarin je samenwerkt met verschillende experts en developers binnen en buiten de Belastingdienst.

 • Bachelorgraad - HBO
 • 32-36 uur
 • TIC
 • 3.028 € / 4.247 € feo p.m.
 • Apeldoorn
 • Bekijk alle arbeidsvoorwaarden

Nu toepassen

 • Reageren t/m 28 juni 2023

Dat doet u bij de Belastingdienst.

In zijn rol als databeheerder berichtenverkeer werkt hij aan het Competence Center Taxonomy (CCT) en is hij verantwoordelijk voor het specificeren van het berichtenverkeer van en naar de Belastingdienst. De focus ligt op het ontwerp en de ontwikkeling van technische berichtspecificaties die voldoen aan internationale XBRL-standaarden. XBRL ontwikkelt zich ook meer internationaal. Zij zorgen ervoor dat actuele kennis binnen onze organisatie bekend is.

Samen met zijn collega's zet hij zich in voor een goede informatiedoorstroming. Want dat ligt soms onder het vergrootglas. Samen met het team draag je bij aan het tot stand brengen van de validatie en transformatie van digitale berichten. Deze zijn nodig voor een grotere professionalisering van de Belastingdienst. Binnen het team is het werk anders. Je hebt de mogelijkheid om je eigen ambities te bepalen. Jouw ontwikkeling en groei staan ​​bij ons centraal.

(Video) My Favorite Books For Data Engineers - From Streaming To Software Engineering

Een bijzondere baan omdat...

 • Nederlanders en bedrijven staan ​​centraal en jij kunt bijdragen aan de digitale nieuwsverwerking.
 • Er wordt innovatief en resultaatgericht gewerkt, kwaliteit staat voorop, want het goed functioneren van onze informatiestromen staat altijd centraal.
 • Je bent tegenover de Belastingdienst verantwoordelijk voor het invoeren van gegevens als onderdeel van de XBRL berichtenuitwisseling.
Junior Data Messenger - Werken bij de Belastingdienst (2)

“Wil jij werken in een team dat zich richt op Nederlandse inwoners en bedrijven? De ontwikkeling van berichtspecificaties en bijbehorende producten zorgt ervoor dat miljoenen berichten naadloos en automatisch worden verwerkt. En daar dragen wij bij CCT aan bij.Ronald, Datamanager Berichten bij de Belastingdienst.

Wanneer past deze baan bij jou?

 • Je hebt een minimaal HBO denk- en werkniveau, bij voorkeur een afgeronde informatica (technische) opleiding.
 • Je hebt actuele kennis en ervaring in het werken volgens het Agile Manifesto.
 • Je hebt goede kennis van XML.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels.

jouw vaardigheden

 • samenwerken
 • Resultaatgericht
 • flexibiliteit
 • Klantgericht
 • analyseren
 • De afdeling -Directie Informatievoorziening/JGA

  De afdeling Informatievoorziening is het ICT-bedrijf van de Belastingdienst. Met ruim 3.000 collega's zorgen we ervoor dat Nederland kan rekenen op betrouwbare informatievoorzieningen en ICT-systemen. Heel Nederland? Ja, onze "klanten" zijn niet alleen medewerkers van de Belastingdienst, maar ook 8.600 grootondernemers, 2,2 miljoen middenstanders en 8,5 miljoen burgers. En wist je dat we werken met een agile mindset? Open, transparant en gericht op leren en kennis delen. Met behulp van een DevOps-methodiek en ons scala aan geautomatiseerde technieken kunnen de systemen van Financiën en Douane dagelijks miljoenen gegevens en euro's verwerken.

  Bij ons werk je in een moderne technologieorganisatie waar de mens centraal staat. Of je nu als engineer of in een andere rol bijdraagt ​​aan effectieve ICT; Uw inzet telt. Zoals de ontwikkeling ervan, waarin we graag investeren. En jouw ideeën, die horen we graag. Ook is er veel ruimte voor innovatie samen met externe partijen. Niet alleen om te moderniseren, maar vooral om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die aansluiten bij de belevingswereld van burgers, bedrijven en collega's.

  (Video) Leer hoe u gegevenstoewijzing kunt gebruiken om gegevens van formulieren naar tabellen toe te wijzen
 • Matrix organisatie -fiscale autoriteiten

  Bij de Belastingdienst werken verspreid over het land zo'n 25.000 mensen aan een economisch gezond Nederland. We doen dit door eerlijk en ijverig belastingen en sociale zekerheid te innen, innen en controleren, en door fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om aan hun verplichtingen te voldoen en hun rechten uit te oefenen. Dit gebeurt door een adequate dienstverlening, door het correct en tijdig uitvoeren van massaprocessen en door een adequate opvolging. De Belastingdienst ontwikkelt zich snel en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst van Nederland te zijn, met focus op fiscale taken en professionaliteit. Lees meer over de Belastingdienst op:https://over-ons.belastingdienst.nl/

 • bijzonderheden

  Graag ontvangen wij je motivatiebrief en CV in een Word- of PDF-bestand. Als u aanspraak maakt op een voorrangspositie, voeg dan ook een kopie van deze kennisgeving bij.

  Ons selectieproces voor deze functie is als volgt:
  • Eerst wordt beoordeeld of een prioritaire kandidaat binnen de Rijksoverheid geschikt is voor deze functie.
  • Vervolgens wordt gecontroleerd of je CV en motivatiebrief voldoen aan de eisen van de functie.

  De voorkeur gaat uit naar sollicitanten die het beste passen in het gecreëerde profiel. Dit betreft zowel de genoemde kennis en beroepservaring als het opleidingsniveau. Vermeld dit dan duidelijk op je cv.

  De Belastingdienst zet zich in voor het cao: zoveel mogelijk banen creëren voor mensen met een beperking. Behoort u tot deze doelgroep? Wij ondersteunen het zodat het optimaal kan functioneren en zo zijn bijdrage kan leveren aan Nederland. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde vervoermiddelen of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende en een jobcoach analyseren we jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een ​​passend werkpakket uit te voeren dat hier thuishoort En wat betekent dat precies voor jou? lees hierverder.

  Een voorselectietest (online) en/of een assessment kan deel uitmaken van het sollicitatieproces, evenals het indienen van een casus, referentie-onderzoek en selectie (online), bijvoorbeeld via databases, (zoekmachines) en sociale netwerken .

  Je sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je reageert via de sollicitatieknop en je CV en motivatiebrief toevoegt. Na het verstrijken van de aanvraagtermijn kan uw aanvraag niet meer in behandeling worden genomen. Houd er rekening mee dat de aanvraag technische problemen kan opleveren. Wacht dus niet tot het laatste moment.

Solliciteer bij de belastingdienst

De aanvraagprocedure bij de Belastingdienst is als volgt. We willen zoveel mogelijk over u weten, maar ook dat u ons leert kennen.

1

aanvraag + selectie

U kunt solliciteren tot de in de vacature vermelde deadline. We matchen je CV en motivatiebrief met de gespecificeerde functie-eisen.

2

voorselectie test

Voor sommige functies maakt een online voorselectietest deel uit van het proces. Je ontvangt dan per e-mail meer informatie over het indieningsproces en de deadline. De test duurt ongeveer 120 minuten. In de meeste gevallen kan de test thuis worden gedaan.

3

sollicitatiegesprek

We nodigen je uit voor een gesprek per telefoon of e-mail, waar een selectiecommissie je vaardigheden voor de functie beoordeelt op basis van een op vaardigheden gebaseerd interview.

4

(Video) Een complete bouwschatter maken in Excel [+ GRATIS DOWNLOAD]

Onderzoek

Een evaluatie kan deel uitmaken van het proces. In dit geval wordt u telefonisch of per e-mail uitgenodigd.

5

Arbeidsvoorwaarden

We nodigen je uit voor een gesprek. Na een positieve afronding gaan we samen de verdere voorbereidingen treffen voor jouw eerste werkdag! Meer weten over onze arbeidsvoorwaarden? InP-directU vindt er informatie over onderwerpen als financiën, vrije dagen, loopbaanontwikkeling, rechten en regelgeving en nog veel meer.

(Video) Een Excel-gegevensinvoerformulier maken ZONDER een gebruikersformulier

Meer over het sollicitatieproces?

Neem contact op met Dyona Charris, Adviseur Werving en Selectie

Meer over de vacature?

Neem contact op met Tom Arends, teamleider

 • Bachelorgraad - HBO
 • 32-36 uur
 • TIC
 • 3.028 € / 4.247 € feo p.m.
 • Apeldoorn
 • Bekijk alle arbeidsvoorwaarden

Nu toepassen

 • Reageren t/m 28 juni 2023
(Video) Hoe maak je een persoonlijke financiële planner in Excel [GRATIS download + Masterclass]

Videos

1. Leer hoe u werknemers en afbeeldingen kunt laden met deze Excel-medewerkersmanager [Deel 2]
(Excel For Freelancers)
2. Hoe maak je een dynamisch rapport in Excel vanuit elke tabel in ÉÉN KLIK - + GRATIS DOWNLOAD
(Excel For Freelancers)
3. Hoe u uw eigen co-auteurssysteem maakt met ELKE versie van Excel [GRATIS DOWNLOAD + MASTERCLASS]
(Excel For Freelancers)
4. Dynamische RACI-matrix in Excel om onbeperkte projecten en taken te beheren
(Excel For Freelancers)
5. Drawing a bar graph from the given data - 4th grade math
(Math Mammoth)
6. Een app voor schoolbeheer maken om lessen, studenten en instructeurs te organiseren
(Excel For Freelancers)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 08/06/2023

Views: 5672

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.